Jaartraining Vrouw

Ben je geïntereseerd in jezelf nog dieper te leren kennen, met name rond het vrouw-zijn, dan is de Jaartraining Vrouw iets voor jou.

Als je de oervrouwencirkel hebt gevolgd, nodigen we je uit om deel te nemen aan deze jaartraining.
Deze jaartraining is een vervolg en een verdieping van datgene wat je in de oervrouwencirkels hebt ervaren.
De thema’s contact, intimiteit en seksualiteit staan centraal. Je leert de diepte rond deze thema’s in jezelf kennen. Je ervaart hoe je ook in deze – soms ‘spannende’ thema’s – bewustzijn en aanwezigheid kunt ervaren.

Het is onze visie dat het de bedoeling in het leven is om van alles te ervaren en te doorvoelen. Niet altijd is dit mogelijk of mogelijk geweest in ons leven; soms hebben we ons teruggetrokken. Hierdoor maken we niet altijd gebruik van al onze kwaliteiten.
Net zoals in de Oervrouwencirkels nemen we je ook in deze Jaartraining weer mee in je eigen proces. We werken op de grens van contact en intimiteit. We werken met name ervarings- en lichaamsgericht.

We verwachten van je dat je in staat bent jezelf in te brengen in het werken in de groep.
Reken op intensieve processen waarin je gesteund wordt door de groep.

De jaargroep zal per kwartaal 3 dagen bij elkaar komen (inclusief avondprogramma’s).
We werken met een groepsgrootte van maximaal 16 vrouwen.

Voor deelname is het een vereiste dat je de drie bijeenkomsten van de Oervrouwencirkels hebt gevolgd. De studiebelasting bestaat eruit dat je minimaal een keer tussen de blokken samenkomt met een intervisiegroep, die tijdens het eerste blok wordt gevormd. Verder schrijf je van elk blok een reflectieverslag.

Heb je interesse? Stuur een mail naar info@hinanna.com met je motivatie om aan de jaartraining mee te willen doen. We zullen je dan uitnodigen voor een oriëntatiegesprek. Tijdens dat gesprek bespreken we meer details en zullen we samen onderzoeken of deze jaartraining voldoet aan je verwachtingen en leerdoelen.

Op dit moment is er nog geen nieuwe jaartraining gepland.